עברנו למשכננו החדש ברחוב ההדר, נווה ימין

2021 מרץ